KRALJ NA KIŠI

 

Najveća snaga na kraju bude najveća

slabost.

 

Reči kojima sam tumačio onosvet

neće nas prevesti preko.

Ni tebe ni mene.

 

Ali nekog trećeg i nekog sledećeg

hoće.

 

Sve što sam zapisao ne pripada više

nama.

Naše ostaje samo što sam prećutao.

 

Pogledaj me. Kralj sam na kiši, bez

kraljevstva.

 

Kiša su cele tvoje neisplakane suze.

 

Najveća slabost na kraju bude

najveća snaga.

 

DUG TRAG KOČENJA

 

Vidiš kako mnogi ljudi

grubo zaustave svoje živote

još u detinjstvu

i kako je sve ono

što misle da im se događa

posle

samo dug trag kočenja.

 

 

 

VEŽBANJE SAMOĆE

 

Ne traži da stalno budem s tobom.

Ne mogu to i da hoću.

Ti nećeš biti u mojoj smrti.

Ja neću u tvojoj.

Počnimo u životu da vežbamo tu

samoću.

Manastirska